صفحه اصلی > نرم افزار > برنامه تلفن همراه

تو اینجایی :خانه / نرم افزار/ برنامه تلفن همراه

Mobile App بسته صوتی چند زبانه برای مولتی متر دیجیتال سری OWON DM
برای مدلهای شروع شده با"؛ B&به نقل از ؛ مانند B33 ، B35 و غیره اعمال می شود.

multi-language voice pack for OWON DM Series digital multimeter.png

XDSAPP.png
برنامه برای سری OWON XDS n-in-1 DSO
نسخه شماره 1.0.3

app for OWON XDS Series n-in-1 DSO.png

BT2.0.png
برنامه برای مولتی متر دیجیتال سری OWON DM (نسخه بلوتوث 2.0)
برای مدلهای شروع شده با"؛ B&به نقل از ؛ مانند B33 ، B35 و غیره اعمال می شود.

app for OWON DM Series digital multimeter (Bluetooth 2.0 version).png

BLE4.0.png
برنامه برای مولتی متر دیجیتال سری OWON DM (نسخه بلوتوث 4.0)
به مدلهای شروع شده با"؛ B"؛ و&به نقل از؛ OW&به نقل از ؛، مانند B33، B35، OW18B و غیره

app for OWON DM Series digital multimeter (Bluetooth 4.0 version).png
BLE4.0.png برنامه برای مولتی متر دیجیتال سری OWON XDM

app for OWON XDM Series digital multimeter